Ekonomiska insatser för att nå målen

I priset ingår:

  • Bedömning av aktuellt kostintag (exempelvis foton på måltider, vägd kostregistrering)
  • Hälsoformulär
  • Genomgång av aktuellt och planerat träningsupplägg

Coaching

  • Motiverande samtal (per telefon, Skype eller fysiska möten)
  • Kostråd med tydliga syften och mål
  • Uppföljning 

Pris: 900kr/timme (inkl. moms)

Körersättning: 60kr/mil (inkl. moms)